08.01. - 12.01. (Uge 2)             Opstart                         Alle afdelinger


22.01. - 02.02. (Uge 4 og 5)      Betaling af kontingent    Konto nr. 6860 0001141226

                                               300 kr. for hele året       Husk navn og afdeling

                                               (Dog betales 50 kr. for sommer-                                                                                                                                   aktiviteterne direkte til leder)


12.02. - 16.02. (Uge 7)             Vinterferie                     Alle afdelinger

29.02. kl. 9.30  (Uge 9)             Generalforsamling         Medborgerhuset

10.04. (Uge 15)                        Afslutning                     Skåstrup og Skovby 

18.04. kl. 9.30 (Uge 16)            Afslutning                     Bogense

19.04. kl. 9.30 (Uge 16)            Afslutning                     Bogense


28.05. kl. 10.30                        Sommerhygge               Bogense Hallerne

                                               (se under "Det Sker")07.05. - 09.07. (Uge 19-28)      Sommerbedstevolley      Bogense Hallerne

07.05. - 09.07. (Uge 19-28)      Sommerbowls                Bogense Hallerne

08.05. - 16.07. (Uge 19-29)      Sommeraktiviteter         Skåstrup - udendørs

09.05. - 11.07. (Uge 19-28)      Sommergymnastik         Medborgerhuset                                09.05. - 11.07. (Uge 19-28)      Sommerlinedance          Medborgerhuset

                                             


02.09. - 06.09. (Uge 36)           Opstart efterår               Alle afdelinger

14.10. - 18.10. (Uge 42)           Efterårsferie                   Alle afdelinger

02.11. kl. 13  (Uge 44)              Ledermøde for ledere,    Beboerhuset

                                               hjælpere og bestyrelse

04.12. (Uge 49)                        Afslutning                      Skovby og Skåstrup

12.12. (Uge 50)                        Afslutning                      Bogense

13.12. (Uge 50)                        Afslutning                      Bogense


Start forår 2025: Uge 2